Ady Sulistyono & Fam.

Sak ngertiku, Ady kuwi pakar bab tosan aji lan perkara budhaya Jawi. Lha dhek wingi aku ora njarag niliki album foto neng group files dadi kaget. Jebul Ady kuwi yo seneng uthak-athik software grafis. Lha iki foto keluarga wae diolah dadi apike kaya ngene.

keluarga

page_ady


 update

fam 2009

Foto keluarga tahun 2009

fam 2010

Piknik keluarga, Borobudur 2010

10 Replies to “Ady Sulistyono & Fam.”

  1. Mengolahnya sih pasti pake software grafis, bahwa itu gratis atau licensed, it’s not our business, kan? Aku yo ora nyebutne nek s/w-ne gratis lho.. Sing duwe gambar malah durung klarifikasi, je.

  2. wuah, mantap bro. selain tekniknya aku juga kagum sama idenya/kreatifitasnya. teknik bisa dipelajari, yen ide/kreatifitas ini yang mahal……
    bener kowe Yud, songko soal keris kok lompat ke komputer grafis… lek adoh tenan, sing siji ttg benda kuno (& cenderung ke klenik) sing sijine benda modern…
    Kang Ady, aku ndandakne fotoku nganggo blangkon tapi lagi numpak satelit atau pesawat ulang-alik bisa gak?…..:)
    satu lagi: yen njamas keris saiki piro?

  3. weleh kang Ady iki kok seneng piktor lho, karepku ki keris tenanan (dhuwung) tinggalane Bapak, luk telulas, lha yen kerisku dhewe rak mung luk telu….:) yen kuwi ben ndino wis dijamasi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat