Belajar Ikhlas ala Wong Samin

[Pengantar] Banyak artikel bagus beredar secara broadcast di media sosial. Mungkin telah Anda tandai pula sebagai starred message(s) di WhatsApp. Kami mengumpulkannya dalam satu kategori “Brodkes Sosmed” agar memudahkan saat ingin membaca kembali.

Jarwo : kang, sampeyan ngasih duit si A ?
Samin : Iya
Jarwo : sampeyan diapusi, dheweke kuwi wong sugih
Samin : ngapusi aķu iku dudu urusanku. Kui urusane dekne karo Gustine

Jarwo : Lo sendalmu endi kang? koq cekeran?
Samin : ilang
Jarwo : ora mbok golek’i sopo sing nyolong
Samin : ora, aku biyen lahir yo ora sandalan

Jarwo : kang, sampeyan dirasani karo si A
Samin : ben wae
Jarwo: sampeyan ra nesu
Samin : Lha saiki kowe yo ngrasani si A, si A yo ra nesu

Jarwo : kang, pitikmu dipangan asune si A
Samin : wes ben
Jarwo : ko sampiyan biasa wae Ora njaluk ganti
Samin : aku malah kaget nek pitikku sing mangan asune si A

Jarwo : kang, wes mangan?
Samin : Durung
Jarwo : mreneo ta wenehi duit
Samin :wegah aku ra doyan. Panganen dewe yen kowe doyan duit

Jarwo : kang, tanduranmu rusak dipangan wedhuse pak kae
Samin : ben Untung doyan tanduran. Yen weduse doyan papan, malah omahku sing dipangan

Jarwo : kang, kowe ki ket mau mlaku ngalor ngidul ora jelas?
Samin : Lha yo kui. Nek jelas, mesthi aku mlaku ngalor thok opo ngidul thok

Jarwo : kang, klambi sing mbok jemur dicolong uwong
Samin : ben. Wong salahku dewe, aku njemur klambi tak pamer-pamerke ning njobo

Jarwo : kang, kok mlaku? Sapi sing biasa mbok tumpaki endi?
Samin : ilang
Jarwo : kok malah ngguya-ngguyu?
Samin : lha untunge dicolong pas ora tak tumpaki

Jarwo : kang, bayarane kae luweh gede timbang kowe, lho
Samin : Ben
Jarwo : kan ora adil
Samin : adil ora kudu podo. Kowe tak pakani katul podo karo pitik yo emoh to?

Jarwo : kang, pelemmu dicolong si A
Samin : Ben
Jarwo : kok ben?
Samin : lha kowe kok iyik to? Biasane dicolong codhot wae aku yo meneng wae

Semoga menginspirasi…


Diteruskan kembali olehNiken Iriani – Grup WA Kasmaji81 (11/08/2016) dari kamar sebelah (sumber dan nama penulis asli tidak disebutkan). 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *