Saweran Sadinten Setunggalewu

Woro-woro

Kulonuwun,
Poro kadang, Ibu-ibu dalah Bapak-bapak ingkang minulyo,

Ngaturi wuningo bilih kula nembe kadhapuk dados donation collector (langkung alus sakedhik tinimbang debt collector) kangge urunan S3 (Saweran Sadinten Setunggalewu).  Matur nuwun kagem Ibu-ibu lan Bapak-bapak ingkang sampun kintun saweran, mugi2 kaikhlasan Ibu-ibu lan Bapak-bapak dipun ganjar kasaenan ingkang mboten kepetang kathahipun.
WhatsApp chat