Dr. Zainuddin Mantu Putra Mbarep

Undangan

akad

Pemasangan cincin sesaat setelah upacara aqad nikah kedua mempelai

bayu

Suasana resepsi (foto kiriman Bayu eks SMP4 via Tutik Nehik)

doctors

Bersama sejawat dokter alumni Undip 1981 (foto kiriman Riskyana)

5 Replies to “Dr. Zainuddin Mantu Putra Mbarep”

  1. Ndherek bingah pak dokter. Semoga mempelai berdua selalu mendapat rahmat dan barokah Alloh SWT, menjadi kelg. SaMaRa.. Aamiin..

  2. Ndherek mangayubagyo njih, pak Zainuddin. Mugi keng putra sekalian dadosa keluarga ingkang Sakinah, Mawadah, Warohmah, Amanah, lan migunani wonten ing bebrayan kados keng rama lan ibunipun

  3. Om Din, maaf nggak bisa nyekseni yo. Ndherek mangayubagyo wae saka kadohan, karo urun donga muga-muga acara berjalan lancar lan temanten sakloron kepareng dadi pasangan abadi lan dadi keluarga sing sakindah, mawadah, warahmah. Aamiin,

  4. Selamat pak dokter Zai… smoga putra-putrinya menjadi keluarga yg samara, baldatun, thoyyibatun wa Robbun ghofuur. Aamiiin..
    Aku dadi pengin…. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat