Kopdar Ultah Iing

Kanca-kanca Kasmaji 81 mangayubagyo tanggap warsane Iing aka Koesworo sing ajejuluk Bethara Kanthong ingkang kaping 15 eh 51 ingĀ Imperial Kitchen & Dimsum, Citos, dina minggu (21/04) wingi.
iing-1

Aak Adi “S**” adoh-adoh saka Sala merlokne rawuh saperlu njamas keris ngincipi dimsum Imperial.

iing2

Ki-ka, Iing, Bawono, Nun, Ady, Mas “K”, Vita, Merry, Rora, Mama Ira, Tuti, Majey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat