Nguri-uri budhaya Jawi

Milis cukup gayeng menjelang dan paska lebaran tempo hari. Banyak member yang jarang muncul tiba-tiba posting meski satu dua baris kalimat. Salah satunya, rekan Bayu (B1) yang mengirim tembang macapat Megatruh. Ternyata posting Bayu memancing teman lain untuk ikut menggali beberapa tembang dan petikan dari pupuh favoritnya.  Bagus juga sesekali mengutip khasanah bangsa sendiri, setelah sehari-hari mengutip quote orang asing dengan bahasa asing pula.

.
Petikan dari Joko Lodhang (karya Ranggawarsita)
Kiriman : Dewanto Bayu Adhi
RONGeh jleg tumiBA
GAgaran santoSA
WARtane meh teKA
SIkara karoDA
TAtage tan kaTON
BArang-barang ngeRONG
SAguh tanpa raGA
KAtali kawaWAR
DAdal amekaSI
TONda murang taTA

Petikan Serat Kalatidha Pupuh ke-7
Kiriman: Ira Prasetyo

Amenangi zaman edan
Ewuh aya ing pambudi
Arep ngedan ora tahan
Yen tan melu anglakoni
Buya keduman milik
Kaliren wekasipun
Ndilalah karso Allah
Bejo begjane kang lali
Luwih bejo kang eling klawan waspodo

Asmaradhana (karya  Yosodipuro)
Kiriman: Yudi (memperingati golden wedding orangtuanya)

Gegarane wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Amung ati pawitane
Luput pisan kena pisan
Yen gampang luwih gampang
Yen angel, angel kalangkung
Tan kena tinambak arta.

Megatruh

Kiriman Dewanto Bayu Adhi

Poma kaki podo dipun eling
Ing pitutur enggo
Siro ugo satriyo arane
Kudu anteb jatmiko ing budi
Rereh sarto ririh
Samubarangipun…

One Reply to “Nguri-uri budhaya Jawi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat