Pak Djarwo, Guru Geografi, wafat

pak-djarwo1

 

 

Lelayu

Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ngaturi uninga bilih ing dinten Kamis Pahing, 7 Juni 2014, semah, bapak, eyang kula

Bapak Drs. Sudjarwo

katimbalan sowan ing pangayunaning Allah SWT jalaran gerah sawetawis wekdal dumugi yuswa 72 tahun ing griya Tamtaman RT 01 RW 11 Baluwarti Pasar Kliwon Surakarta. Insya Allah khusnul khotimah.

Jenazah badhe kasarekaken ing sareyan Kauman Kali Tengah, Wedi-Klaten, ing dinten Ahad Pon, tanggal 8 Juni 2014, wanci jam 11, bidhal saking griya Tamtaman RT 01 RW 11 Baluwarti Pasar Kliwon Surakarta.

Ingkang punika keparenga kula nyuwunaken gunging pangapunten sedaya kalepatan almarhum semah, bapak, eyang kula rikala sugengipun.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tamtaman, 7 Juni 2014

Ingkang nandang sungkawa,
Ibu Sri Rahayu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat