One Reply to “Profile kanca-kanca eks 3B4”

  1. Tak bantu ngelingke mas
    1. Putri sing dhuwur kiwo, sesuai karo praupane sing Sulistyo, dijenengke mbokne : Erlina Sulistyorini
    2. Putri sing ngisor iku, Asih Cahya Mahanani
    3. Lha sing kakung siji iki mbiyen Kribo, jenenge Mustaqim, lebih ngetop diceluk Pipin, juragan cap ji kya pasar Pon.
    4. Lha jenengku dhewe neng Akte Kelahiran : Sigit Roestanto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat