Wisudane Shahaja

Shahaja Putri, putri mbarepnya Candra (B4) dan mas Laurel Heyder.. tanggal 25 Oktober 2008 yang lalu telah diwisuda sebagai Sarjana Psikologi dari Universitas Airlangga. *

Tentu kita semua terharu dan merasa ikut berbangga, … “ponakanku wis sarjana!” Jarene budhe Niken, “..ketemu Shahaja dhek isik umur patang sasi.. Eee, saiki wis diwisuda. Ya Allah…”

Ibune Shahaja yo nganti bingung nggawe ukara, “…kula namung sak derma nglampahii kuwajiban dados tiyang sepuh… kados ngendikanipun Kyai Mustadi, namung nglantaraken lare-lare nglampahi proses kehidupanipun piyambak2.”

Rencananya, setelah wisuda (sambil menunggu pendidikan profesi?) Shahaja akan mondhok di rumah keluarga Edi-Niken di Yogya.¬† “Mbok bilih¬† ‘gendhuk’ taksih nenggo ijazah… badhe ngenger wonten ‘padepokanipun’ bulik Niken kaliyan pak Lik Edi Meiyanto wonten Ngayogyakarta, kersanipun ngangsu kawruh wonten donya ingkang sak nyatanipun. Universitas rak namung salah setunggaling margi kangge ngangsu kawruh. Bulik Niken titip ponakanmu, yo!”

Wah pasedherekan Kasmaji… mugi2 saged dipun lajengaken ngantos anak putu. (Amiin…! Sing maca artikel iki melu ngamini kabeh, lho..!).

.

* putra-putri dari Kasmaji 81 yang telah sarjana antara lain putranya Waladi dan Kun Mangesti, juga Isnu Handoyo.

.

sha42

sha51

sha61

WhatsApp chat