Gandhes luwes… *

Padhang hanarawang sumilak piyak katon hangilak-ilak marga agung kang tumuju dhumateng sasana rinengga. Ana sesotya coplok saking ngembanan, lumampah mabukuh yayah prayitneng kewuh, ngrememeng kaya lintang Bimasakti hanyuwak tutuking naga, lah punika ta warnanira kang ndaweg hanawung kridha, angayahi gati kinarya Suba Manggala….

(Mangga, Ki Harjo “Rojer” Rajoko a.k.a Joko Raharjo katuran hanglajengaken….)

*****

Dari koleksi foto Kurie.. tanpa keterangan kapan dimana..
Tolong dibantu ya, Kurie!

gandhes #1

Hendy & Retno “Minul” Darmanti

gandhes #2

Susilo & Umbul

gandhes #3

Titi Sasanti (?) .

* lengkapnya begini (dari : Panyandra sang suba manggala mapag kirabing temanten)

… Sumambunging wuri, barisane para kenya Srikandhining praja Nuswantara. Busanane sarwa edi, solah bawane merak ati, eseme ndudut ati, kedheping netra ngrujit ati. Lumampah jejer kalih-kalih salajur sisih, gandhes luwes wiragane, susila patrape, hangujiwat eseme, pindha ngawe-awe para kang ana sandhinge….

.

.

WhatsApp chat