[Mungkin] Kitalah Tsa’labah!

mustadiSeorang sahabat Nabi yang amat miskin datang pada Nabi sambil mengadukan tekananĀ  ekonomi yg dialaminya. Tsa’labah, nama sahabat tersebut, memohon Nabi untuk berdo’a supaya Allah memberikan rezeki yang banyak kepadanya. Semula Nabi menolak permintaan tersebut sambil menasehati Tsa’labah agar meniru kehidupan Nabi saja. Namun Tsa’labah terus mendesak. Kali ini dia mengemukakan argumen yang sampai kini masih sering kita dengar, “Ya Rasul, bukankah kalau Allah memberikan kekayaan kepadaku, maka aku dapat memberikan kepada setiap orang haknya?”

Continue reading “[Mungkin] Kitalah Tsa’labah!”

WhatsApp chat