Wisudane Shahaja

Shahaja Putri, putri mbarepnya Candra (B4) dan mas Laurel Heyder.. tanggal 25 Oktober 2008 yang lalu telah diwisuda sebagai Sarjana Psikologi dari Universitas Airlangga. *

Tentu kita semua terharu dan merasa ikut berbangga, … “ponakanku wis sarjana!” Jarene budhe Niken, “..ketemu Shahaja dhek isik umur patang sasi.. Eee, saiki wis diwisuda. Ya Allah…”

Ibune Shahaja yo nganti bingung nggawe ukara, “…kula namung sak derma nglampahii kuwajiban dados tiyang sepuh… kados ngendikanipun Kyai Mustadi, namung nglantaraken lare-lare nglampahi proses kehidupanipun piyambak2.”

Rencananya, setelah wisuda (sambil menunggu pendidikan profesi?) Shahaja akan mondhok di rumah keluarga Edi-Niken di Yogya.¬† “Mbok bilih¬† ‘gendhuk’ taksih nenggo ijazah… badhe ngenger wonten ‘padepokanipun’ bulik Niken kaliyan pak Lik Edi Meiyanto wonten Ngayogyakarta, kersanipun ngangsu kawruh wonten donya ingkang sak nyatanipun. Universitas rak namung salah setunggaling margi kangge ngangsu kawruh. Bulik Niken titip ponakanmu, yo!”

Wah pasedherekan Kasmaji… mugi2 saged dipun lajengaken ngantos anak putu. (Amiin…! Sing maca artikel iki melu ngamini kabeh, lho..!).

.

* putra-putri dari Kasmaji 81 yang telah sarjana antara lain putranya Waladi dan Kun Mangesti, juga Isnu Handoyo.

.

sha42

sha51

sha61

7 Replies to “Wisudane Shahaja”

 1. Candra & keluarga…Selamat…Selamat… Selamat…semoga (tetep) barokah. Kapan mantu…? Aku siap dadi pager ‘mBagusi’…he..he… PeDe amat…

 2. Ndra, selamat yo
  untuk Sahaja selamat juga.. siap siap ngamalno ilmu sing wis direngkuh neng Pawiyatan Luhur (Ndra, anakmu ngerto boso jowo ora? yen ora yo terjemahno )

 3. Selamat buat ananda Shahaja Putri yg telah berhasil membahagiakan orangtua. Selamat buat rekan Candra & suami yg telah sukses menjalankan amanah. Semoga sukses tahap2 selanjutnya. Muga2 keluarga kasmaji sakturun-e diparingi lancar donya akherat. Amin.

 4. Hi Chandra,
  Selamat atas wisuda Shahaja. Mungkin baru Chandra yang sudah punya anak sarjana di kelompok Kasmaji 81? Anakku sing paling gedhe lagi klas I SMA…

 5. Rekans,
  Matur nuwun yo atas ucapan lan do’a (kuwi sing tak arep2) kanggo putri tunggalku.. (la sing siji lanang). Bab bahasa…jane Haja yo ngerti sithik2 boso Jowo, ning yo jarene kalau ngomong koyoke ra pati pas, dadi yo ora nate dipraktekke.

  Kelompok Kasmaji wis loro Bas sing kagungan putro wisuda koyo ngendikane Lik Yudi…Koen Mangesti lan Waladi. Aku yakin konco2 Insya Alloh yo trus nyusul. Mugo2 keluarga besar Kasmaji’81 iso terus silaturohmi len langgeng pasedulurane. Amien.

  Trima kasih banget sekali lagi om Yudi… sorry agek saiki komentar neng blog yo…. Wah sinten nggih sing “anonymous” opo ora pengen kenalan…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat